Neculai Ciochină

S-a născut la data de 9 noiembrie 1933, Burdusaci, Bacău. Absolvent în 1967 al Facultăţii de Arte Plastice, Iaşi şi a Institutului de Arte N. Grigorescu, Bucureşti.

Premii:
Premiul cel Mare, Artis 2021, Diplomă de Excelenţă Iaşi 600, Pentru activitatea artistică
Diplomă de Excelenţă, Salonul Profesorilor de Arte Vizuale, ediţia a VIII-a, Iaşi
2010 Medalia C.I.C. Neagoe Basarab, Curtea de Argeş
2010 Diplomă de Excelenţă, Salonul Anual de Artă, Iaşi
Diplomă de participare la Expoziţia de Arte Vizuale Helpt Woldegk, Germania

Expoziţii personale:

2012 Saint Pierre – Les Elbleouf, La Sale de Fetes Claude Lambert, Franţa
2010 Galeriile de Artă Dana, Iaşi
1989 Galeria Galateea, Bucureşti
1981 Galeriile de Artă, Braşov
1977 Aula Bibliotecii Universitare Bucureşti

Am căutat în artă să mă regăsesc pe mine însumi, să trăiesc prin frumuseţea inedită a formelor universale ale materiei, timpului şi spaţiului, stăpânite de puritatea şi exuberanţa culorii, rămânând în credinţele mele şi certitudinilor valorice, în spaţiul mirific al tainelor univesului, în dinamica formelor, a mişcării ca modalitate de existenţă univesală a materiei şi energiilor spiritual-afective, a micro şi macrouniversului ca element de studiu şi sursă de informare. (Neculai Ciochină)

 Înzestrat cu capacitatea de a vedea în zona de penumbră a crepusculului, de a intui, în spaţii cu lumină, fosforescenţele radiante ale culorii, Nicolai Ciochină, cercetează acum COSMOSUL, procesul creator spontan la dimensiunile universului. Pictura artistului este o aventură a luminii refractată între planurile translucide a unor imaginare volume cristaline în cautarea unui spatiu de maximă libertate a culorii, privirea pictorului plonjează în fluid pentru a se încânta de mişcareaveşnică a materiei nesupusă formelor fixe. (Traian Mocanu)

Ciochină Neculai, Viziune cosmică