Nicolae Matyus

S-a născut în 1938 și a decedat în 1981. Între anii 1945-1961, a urmat Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, Facultatea de arte decorative, Bucureşti. Studiază pictura monumentală cu profesorii P. Miracovici, Gh. Popescu, Gh.Labin

Între anii 1963-1981, predă pictura la Facultatea de Arte Plastice, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi.

Premii:
1972 – Medalia aniversară
1968 – Ordinul Meritul Cultural Cl. I pentru activitate artistică
1972,1975 – Medalii aniversare pentru activitatea in domeniul artei plastice

Expoziţii personale:
1967 Sala Victoria Iaşi
1968 Suceava
1982 Muzeul de Artă Iaşi, prima Expoziţie retrospectivă

Expoziţii de grup:
1961-1981 – participări importante
1964, 1975, 1978, 1979 – Sala Dalles Bucureşti
1977 Constanţa
1964, 1966, 1967, 1975 – Sala Victoria Iaşi
1979 – Muzeul de Artă Iaşi
1970-1980 – Fosta Iugoslavia, Polonia, Torino.

Sensibil colorist, Nicolae Matyus a realizat o pictură de factură decorativă, ilustrată în compoziţii elaborate, portrete şi naturi statice.