Theodor Aman

Theodor Aman (n. 20 martie 1831, Câmpulung, Argeș, România – d. 19 august 1891, București, România) a fost pictor și grafician, pedagog și academician român, întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București.
A aderat la marile evenimente ale secolului al XIX-lea, Revoluţia de la 1848, Unirea, Războiul de Indepedenţă. Alegoria intitulată “Unirea Principatelor Române” din Pinacoteca ieşeană, a fost elaborată în 1857 anticipând Marea Unire.
Lucrările din colecţia Muzeului de Artă din Iaşi ilustrează cele mai abordate genuri ale maestrului: portretul, scena de interior, compoziţiile istorice, scenele ţărăneşti.
Fiindcă în 1850 în Principatele Române încă nu exista o şcoală de artă, Theodor Aman pleacă la Paris la studii. Aici, Aman se înscrie ca elev în atelierul lui Drolling și un an mai târziu – după moartea acestuia survenită la 9 ianuarie 1891 – în cel al Picot. Profesor și întemeietor împreună cu Gheorghe Tattarescu al Școlii de Arte Frumoase din București.
La deschiderea Pinacotecii ieşene, Al. Donici, fabulistul, entuziasmat de “deschiderea unui asemenea important templu al artelor în Patrie”, ruga Ministerul Instrucţiunii Publice să primească în dar pentru noul muzeu un tablou reprezentând actul Unirii Principatelor realizat de pictorul Theodor Aman.

Theodor Aman, Regimul vechi, ulei pe pânză, 76X56 cm, Muzeul de Artă Iaşi