Sorin Otînjac

Artistul s-a născut pe data de 2 martie 1975, Iași. A urmat studiile Doctorale între anii  2003-2006, Universitatea de Vest Timişoara, clasa Prof. Gonceariuc Valeriu | 2001 Studii aprofundate, Universitatea de Arte G. Enescu | 1999 Universitatea de Arte G. Enescu Iaşi, Facultatea de arte plastice şi Design. Este conferențiar doctor la secţie de Pedagogie a Artelor Vizuale şi Decorative, UNAGE Iaşi.

Premii:
2013 Diploma de Excelență, acordată în cadrul Expoziției Europene a creativității și inovării Euroinvent
2013 Premiul de Excelenţă, la Expoziţia Itinerantă Festivalul Internaţional A.R.T.E., ediţia a III-a
2012 Medalie şi diplomă în cadrul evenimentului The XVI-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer
2012 Diplomă de onoare, acordată în cadrul Expoziţiei Festivalului Internaţional A.R.T.E.
2012 Medalia de bronz şi diplomă, Expoziţia Europeană a creativităţii şi inovării Euro Invent, Iaşi.

Expoziţii personale:
2012 Galeria N. Tonitza, Iaşi, România
2012 Muzeul Literaturii Române, Galeriile Pod Pogor, Iaşi, România
2012 Centrul Cultural de Studii Europene, Iaşi, România
2002 Centre Culturel de Rochefort, Belgia
2001 Galeria Cupola, Iaşi, România.

Expoziţii de grup:
2013 – Cum a fost posibil?, Galeriile de artă N. Tonitza, Iaşi
2013 – Suprapuneri, City Gallery, Suceava
2012 – Cum a fost posibil?, Institutul Elie Wiesel, Bucureşti
2011 Simpozion de pictura Balcik, Galeriile de artă Dana, Iaşi
2010 – Oameni, Expoziție de pictură și sculptură, Ateneul Tătăraşi, Iaşi.

Peste 15 expoziţii personale şi 100 de participări la saloane oficiale, expoziţii colective şi de grup. Lucrările sale se regăsesc în numeroase colecții din Belgia, Israel, Italia, Franța, Spania, Anglia.

Arta este cea care îmi liniștește sufletul și conștiința. (Sorin Otînjac)

Sorin Otînjac