Despre…

… Pinacoteca de Artă din Iaşi

Interesul stârnit de către colecţii şi colecţionari începând din ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi până în zilele noastre, care, prin achiziţiile făcute, prin sprijinul artiştilor, prin pasiunea lor au contribuit la dezvoltarea mişcării artelor plastice româneşti, au creat climatul propice menţinerii şi susţinerii adevăratelor valori, a gustului artistic de bună calitate.

Pinacoteca de Artă din Iaşi are o istorie plină de poveşti şi năzuinţe, mare parte din colecţie, văzută astăzi de un public numeros, s-a constituit graţie celor care au crezut în viitorul culturii româneşti prin menţinerea şi susţinerea adevăratelor valori, cultivând astfel generaţii întregi sensibile la frumos. Pinacoteca Ieşeană, actualul Muzeu de Artă, este locul în care fiecare om de cultură s-a oprit, măcar odată, în faţa unui tablou sau sculpturi, fiind un loc în care publicul larg se aduna pentru a celebra şi onora valoarea. Valoarea artistică a oraşului Iaşi are strânsă legătură cu acest muzeu, mulţi artişti contemporani fiind formaţi în spiritul unei generaţii, pe care, cel mai adesea, a depăşit-o în notorietate. Însă, din păcate, pentru publicul larg, povestea Pinacotecii este învăluită în mister, puţin ştiind traseul parcurs de arta românească, în special cea a pictorilor profesori sau profesionişti din Iaşi, în cei 160 de ani de la deschiderea oficială. 

Muzeul de Artă Iași adăpostește una dintre cele mai însemnate opere din România. În tezaurul său regăsim peste 10.000 de lucrări de pictură, grafică și sculptură, ce acoperă cinci secole de istorie românească și europeană din arta universală (structurată pe şcoli naţionale: italiană, spaniolă, flamandă-olandeză, germană, austriacă, rusă, poloneză), arta modernă românească (sfârşitul secolului al XVIII-lea până în perioada interbelică) și arta contemporană românească (Școala ieşeană de arte plastice).

Drumul parcurs până la întemeierea unui cadru instituţional clar şi coerent a fost sinuos. Cărturarul Gheorghe Asachi propunea încă din 1827 organizarea unei şcoli de artă şi a unui muzeu ca instituţii autonome. Apariţia învăţământului plastic de stat în Moldova nu poate fi concepută însă fără pregătirea datorată Învăţămîntului particular, de acele pensionate în ale căror obiecte de studia întîlnim frecvent desenul, “inceputurile desenului” sau “desenul după natură”. Astfel, în pensionul doamnei L. F. Germont, deschis la laşi la sfîrşitul anului 1812 sau începutul anului următor, elevele, fiicele boierilor din Moldova, studiau şi desenul. In pensionul de la Miroslava, printre elevii căruia se aflau Mihail Kogălniceanu, Dimitrie şi Grigore Sturdza, fiii voievodului Mihail Sturdza etc. Abia în 1830 se întemeiază un “clas de începuturile zugrăviei” pe lîngă Şcoala franceză de la Miroslava, aceasta fiind considerată drept prima formă instituţională de învăţământ artistic laic din Moldova. În 1832, la Gimnaziul Vasilian de la Trei Ierarhi, înfiinţa o catedră “de caligrafie şi desemn de peisagiuri” iar în 1834 o altă catedră ce studia “desemnul figurilor” şi “zugrăvitura istorică în oloiu”1.

La 16 iunie 1835 se inaugurează Academia Mihăileană (după numele lui Mihail Sturdza) din Iaşi – instituţie de învăţământ superior care pe lângă facultăţile de filosofie, ştiinţe juridice şi teologice avea şi o secţie dedicată “frumoaselor meşteşuguri” în care activa şi un “clas de zugrăvitură” coordonat de vienezul Hönig, germanii Iosif Adler şi Johann Müller2. Datorită lipsei de cadre de specialitate, Asachi angajează profesori străini la toate formele de învăţământ, pictură arhitectură, caligrafie. Cel mai apreciat profesor a fost veneţianul Giovanni Schiavoni, care a preluat şi susţinut clasul de “zugrăvitură”, cu întreruperi cauzate de probleme administrative, până la desfiinţarea Academiei.

In 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a primei Pinacoteci şi a Școlii de Arte Frumoase din Principatele Unite şi, imediat după, a fost inaugurat la Iaşi Conservatorul de muzică şi declamaţiune.

… Proiectul cultural IAŞI, ORAŞ AL PICTORILOR

Echipa proiectului „IAŞI, ORAŞ AL PICTORILOR” şi-a propus să conecteze publicul ieșean cu arta picturii prin intermediul unei incursiuni – în premieră – în istoria artistică a orașului – o platformă web interactivă și relevantă pentru ceea ce a însemnat și înseamnă pictura la Iași (stabilind un arc în timp pentru a marca continuitatea școlii de pictură ieșeană) şi care să faciliteze accesul publicul larg la informații despre marii maeștri ieșeni.

Proiectul cultural IAŞI, ORAŞ AL PICTURILOR  este implementat de Asociaţia Art And Soul, cu sprijinul criticului de artă Maria Bilaşevschi şi Muzeul de Artă Iaşi (Complexul Muzeal Naţional Iaşi), Uniunea Artiştilor Plastici din România Iaşi, şi este finanţat de Primăria Iaşi, în baza legii 350/2005.

… Asociaţia Art And Soul
Asociația ART AND SOUL activează cu scopul de a sprijini și promova actul cultural sub toate manifestarile sale, de a organiza evenimente care să contribuie la afirmarea valorilor culturale naţionale şi universale, de a desfășura o activitate culturală de diseminare a cunoștințelor despre arta vizuală, muzicală, teatrală și practica artistică. Obiectivele Asociatiei sunt inițierea, dezvoltarea și derularea unor proiecte și programe ce presupun diversitate culturală, dialog și exprimare culturală, ce sprijină politica de educație voluntară pentru artă și cultură pentru toate categoriile de persoane (tineri, varstnici, femei, adolescenţi, persoane vulnerabile). Asociatia isi propune multiplicarea experiențelor culturale, educația artistică și culturală – element important al politicii de informare publică, promovarea artei fotografice si al artei video, a filmului documentar dar si dezvoltarea rolului culturii în coeziunea socială, etnică si încurajarea activităţilor creative culturale care contribuie la educarea consumatorului de cultură. Desi Asociatia ART AND SOUL s-a infiintat foarte recent, membrii Asociatiei activeaza in domeniul cultural de cel putin 20 de ani, avand foarte multe realizări. Cateva dintre realizarile membrilor Asociatiei – premii nationale pentru realizare de filme documentare istorice (realizate de Alina Ioncioaia si Daniela Ceia), Marele Premiu EASPD photo competition Revealed & Unveiled, Brussels (Daniela Ceia), campanii de PR si realizarea de evenimente cultaral-umanitare pentru Fundatia Star of Hope Romania, campanii umanitare premiate realizate pentru televiziuni locale din Iasi (Daniela Ceia, Alina Ioncioaia), Marele Premiu al Festivalului de Jazz de la Sibiu 2009, participari la foarte multe Festivaluluri de Jazz si Blues din ţară si străinătate (Iulian Canaf ), proiecte de jazz realizate de Răzvan Boroda (angajat al Operei Nationale Romane din Iaşi) – cu nume mari ale jazz-ului din Romania (Marele Premiu Cerbul de Aur împreună cu Luiza Zan) si întreaga lume etc.