Aurel Băeşu

Se naşte la Fălticeni la 26 mai 1896 şi trece prea devreme la cele eterne la 26 august 1928 la Piatra Neamţ.
Studiază la gimnaziul „Al. Donici” din Fălticeni, urmează cursurile Școlii de Arte Frumoase din Iaşi (1912-1916), Școala Militară (1916-1918) şi absolvent al Școlii de Belle Arte în 1919. Organizează multiple expoziţii personale, expune frecvent alături de Sabin Popp şi Mihai Onofrei. Premiant al Salonului Oficial în 1924.
Maria Dumitrescu nota: creaţia sa legată de tradiţie şi realităţile noastre naţionale, împregnată cu adevăr şi cald umanism, ne apare astăzi în oglinda unei conştiinţe de autentic artist.

Aurel Băeşu, Natură statică, 1927, Muzeul de Artă Iaşi
Aurel Băeşu, Portret de femeie, 1927, Muzeul de Artă Iaşi
Aurel Băeşu, Vagabond, 1925, Muzeul de Artă Iaşi