L. Jean Cosmovici

Artist plastic talentat, care a ştiut să mânuiască penelul cu multă măiestrie, Jean Cosmovici a fost o figură de prestigiu a Iaşilor dintre cele două războaie mondiale. S-a născut în urmă cu 125 de ani, pe 6 ianuarie 1888, la Iaşi, într-o familie cu tradiţii intelectuale. Şi-a făcut pregătirea şcolară în oraşul natal, unde a urmat cursurile Liceului Naţional, ale Conservatorului de Muzică şi ale Şcolii de Arte Frumoase. La Paris, între anii 1906 şi 1908, a studiat la Academia de Belle Arte.

Din 1918, devine profesor la Şcoala de arte frumoase din Iaşi unde deţine Catedra de desen şi colorit, până la 1948. Timp de trei decenii, Jean Cosmovici a ştiut să insufle elevilor săi dragostea pentru natură, pentru realităţile înconjurătoare şi pentru oameni. Jean Cosmovici a creat un număr imens de lucrări, aproape în toate tehnicile: pictură, desen, acuarelă, gravură şi guaşă. Cel mai mult a abordat guaşa şi acuarela, la care a ajuns la o măiestrie de virtuoz.

Pictor al luminii, Jean Cosmovici a lăsat un număr mare de opere, în majoritate peisaje, dintre care menţionăm: Spre Petricica; Bistriţa spre asfinţit; La Bucium; Peisaj din Piatra Neamţ; Iarnă la Iaşi, Cheile Bicazului; Geamia din Mangalia; Margine de Iaşi; Marea după ploaie. Bogata lui activitate artistică s-a concretizat în 50 de expoziţii personale. Jean Cosmovici a desfăşurat şi o asiduă muncă de cronicar, critic şi estet, în paginile a numeroase ziare şi reviste din epocă. A susţinut viaţa muzicală a Iaşului, fiind văr cu George Enescu, dar şi pe cea literară, păstrând o statornică prietenie faţă de Mihail Sadoveanu, Păstorel şi Ionel Teodoreanu, Mihai Codreanu, George Călinescu şi George Lesnea. Jean Cosmovici a trăit intens efervescenţa vieţii culturale, fiind una dintre figurile cu o existenţă şi activitate indisolubil legate de Iaşi. Fiu al cunoscutului naturalist Leon C. Cosmovici (1857-1921), Jean Cosmovici a încetat din viaţă la 2 iulie 1952, în casa fratelui său, profesorul universitar Nicolae Cosmovici din Bucureşti, şi a fost reînhumat în 1959 la Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi.

Ion Cosmovici, Iarna, nedatat, Muzeul de Artă Iaşi
Ion Cosmovici, Bătrân în livadă, 1915, Muzeul de Artă Iaşi