Liviu Suhar

Liviu Suhar s-a născut la 17 februarie 1943 în comuna Iacobeni, judeţul Suceava. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, Secţia Pictură, promoţia 1968. Profesori: Aurel Ciupe şi Petru Abrudan.

Activitate profesională:
Profesor universitar doctor la Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design-Iași
Coordonator științific al Școlii Doctorale
1990-2000: Decan al Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Desing Iaşi
1993-2006: membru al CNEAA pentru Artă şi Arhitectură.Stagii de studii şi cercetare ştiinţifică în Universităţi europene
1993 – Facultatea de Artă, Universitatea „Complutense” – Madrid
1995 – Facultatea de Artă, Universitatea din Barcelona
1997- Centrul de Artă contemporană – San Pere de Vilamajor (Barcelona)

Selecţie cărţi publicate:
„Natura moartă în colecţia Muzeului de Artă”, 2019,
„Album de artă Liviu Suhar”, Editura Pim, Iaşi,2003
„Pledoarie pentru obiectul metaforă – Eseuri”, Editura Danaster, Iaşi, 2003
„Natura moartă în opera lui C.D. Stahi”, Editura Cronica, Iaşi, 2004
„Natura moartă în pictura românescă”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005
„Glose în labirintul artelor vizuale”, Editura Dana Art, Iaşi, 2009

Premii:
Medalia de aur „Inventica 2013”, Salonul de Inventică, Iaşi (2013)
Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova – Saloanele Moldovei, ediţia a IX-a (1999)
Diploma şi medalia de argint, Bienala de pictură Kosice, ediția a VII-a, Cehoslovacia (1984) etc.

Expoziţii:
Muzeul Unirii, Iaşi (2013)
Muzeul de artă Suceava (2011)
Muzeul de artă Botoșani (2010)
Galeriile de artă Dana – “Forme-culori-polifonii”, Iaşi (2009)
Muzeul Naţional de Artă Cluj Napoca (2006)
Galeriile de Artă „Cupola” Iași (2004)
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea (2001)
Wolfsburg – “Haus Rhode” – Germania (2000);
Sant Pere de Vilamajor Barcelona (1997)
Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Artă, laşi- Galeriile „Cupola”, Budapesta, Ungaria – Centrul Cultural Român (1996) etc.

„Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă”. (Liviu Suhar)

„Liviu Suhar este o personalitate a culturii românești, cu o vastă erudiție, creator de școală românească autentică, un solid liant între nobila tradiție picturală și modernitate. Pentru Liviu Suhar arta înseamnă sentiment, inspirație, senzație, tot ceea ce ține de latura sensibilității poetice. De asemenea, totul depinde de o disciplină intelectuală ce înlătură acele tendințe ce l-ar înstrăina pe artist de frământările reale ale epocii și societății sale. Un maestru al formei, al culorii şi al ritmului, Liviu Suhar explorează cu vitalitate seva umanităţii, frumuseţea ce rezultă din ordinea emoţiei estetice, din asumarea substratului istoric şi cultural”. (Maria Bilașevschi)

Liviu Suhar, Palat 2, Muzeul de Artă Iaşi