Mircea Ispir

Mircea Ispir s-a născut la data de 1 martie1939, la Cernăuţi și a plecat spre cele eterne la 24 februarie 2005, Iaşi. A debutat ca pictor în 1968, la Expoziţia absolvenţilor Academiei de Arte Plastice din Bucureşti. În decursul anilor a participat la peste 30 de expoziţii personale şi colective din ţară şi de peste hotare. Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, lucrările sale se află în colecţii particulare din America, Canada, Germania, Elveţia, Franţa, Basarabia şi, bine înţeles, la Iaşi, inclusiv la Muzeul de Artă.

Din creaţia sa se detaşează portretele, dintre care menţionăm: „Bunicul”; „Paznicul pădurii”; „Rapsodii”; „Copilărie”; „Copil sau poetica trandafirului”; „Fata cu ochii albaştri”. A pictat cu sensibilitate flori şi naturi statice. Concomitent cu creaţia artistică, pictorul a desfăşurat şi activitate didactică la Liceul de Artă „O. Băncilă” (1968-1995) şi la Facultatea de Teologie din Iaşi, Catedra de pictură (1992-2001).

Mircea Ispir, Fata cu ochii albaştri, Muzeul de Artă Iaşi