(Tache) Traian Soroceanu

Se naşte în 1897 la Mirceşti şi trece la cele eterne în anul 1969.

Urmează studiile la Facultatea de Drept şi la Școala de Arte frumoase din Iaşi. Deschide numeroase expoziţii personale începând cu anul 1934. Este preşedintele asociaţiei “Grupul nostru”, membru al tinerimii artistice, secretar al Pinacotecii. Redactor de cronici plastice la revista “Adevărul literar şi artistic”. (Geta Pascal, Pictori Moldoveni din perioada interbelică în patrimoniului Muzeului de Artă Iaşi, Ed. Dana Art, 2010)

Tache Soroceanu, Pisica, nedatat, Muzeul de Artă Iaşi